Video: New York City

Adam Richman takes down iconic one-pound sandwiches at Katz's Delicatessen.

New York City

 21:30

Adam Richman takes down iconic one-pound sandwiches at Katz's Delicatessen.