Video: Miami

Bert Kreischer takes a couple on an all-expenses paid trip to Miami.

Miami

 21:00

Bert Kreischer takes a couple on an all-expenses paid trip to Miami.