Video: Shane O Kiteboards in Aruba

Shane O tries the extreme sport kiteboarding on Aruba's gorgeous beaches.