Video: Funtown Splashtown

Maine's Funtown Splashtown offers the East Coast's most extreme slides.